زندگی رنگی میشود،وقتی که تو شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی...

/ صفر تا صد را به ما بسپارید/

تهیه کننده جشن های ارگانـی و شهری

مجری تبلیغات رسانه ای و فرهنگی

پلاک زرد ها

جشن بزرگ خانواده تاکسیرانی با حضور بیش از 10 هزار نفر از خانواده تاکسیرانان اصفهانی در باغ نور اصفهان در 4 شب متوالی