زندگی رنگی میشود،وقتی که تو شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی...

/ صفر تا صد را به ما بسپارید/

تهیه کننده جشن های ارگانـی و شهری

مجری تبلیغات رسانه ای و فرهنگی

زیر سایه خورشید (تیر ماه 1398)

با اجرای زنده روزبه نعمت اللهی و امیر تاجیک