زندگی رنگی میشود،وقتی که تو شادی را در قلب دیگران نقاشی کنی...

/ صفر تا صد را به ما بسپارید/

تهیه کننده جشن های ارگانـی و شهری

مجری تبلیغات رسانه ای و فرهنگی

سجاد محمدی

حمید رضا برقعی

حامد عسگری

محمد حسین ملیکان

قاسم صرافان

ابوذر روحی

صادق اهنگران

محمد حسین پویانفر